Bokningar

Emåns Ekomuseum kompletterar verksamheten med en naturskola. Detta sker i ett treårigt samverkansprojekt mellan muséet, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen.

Naturskolan vid Emån vänder sig i första hand vända till elever i förskolan samt grundskolan i Nässjö kommun. Bodafors har ett centralt läge, med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd, vilket betyder att även klasser från grannkommunerna kommer att bjudas in när utrymme finns.

Avsikten är att naturskoleverksamheten ska byggas ut så att utanför skoltid även kan omfatta andra målgrupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning, nyanlända och företagsgrupper. Till detta avser vi söka medel i särskilda projekt.

Kontakt

För info och bokning:
070-6727525, 0380-370376
emans.ekomuseum@gmail.com

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-torsdag kl. 8.30 -16.00, fredag kl. 8.30 – 12.00.

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.