Kontakt

För info och bokning:
0380-370376
emans.ekomuseum@gmail.com

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-fredag kl.09-14, onsdag stängt

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.