Kontakt

För info och bokning:
070-6727525, 0380-370376
emans.ekomuseum@gmail.com

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-torsdag kl. 8.30 -16.00, fredag kl. 8.30 – 12.00.

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.