Fågeltorn vid Uppsjöns västra strand

FågeltornI sitt 22 mil långa lopp från källorna till havet löper Emån som ett pärlband där flera sjöar finns uppträdda. Några av sjöarna är mycket artrika och intressanta fågellokaler. En sådan sjö är Uppsjön ca 5 km söder om Bodafors. Uppsjön ingår i Sandsjöbygdens sjösystem. Hösten 2002 uppfördes ett fågeltorn vid Uppsjöns västra strand. Informationstavla finns på tornet.

Kontaktperson:

Lars Johan Johansson
tfn: 070-3448310
lars.johan.j@telia.com

 

Läs mer

Fågelliv i Sandsjöbygdens sjösystem Emåns smala slingrande vattenfåra, nära källområdet, möter på sin väg genom Sandsjöbygden fyra relativt grunda, vassrika sjöar – Hagasjön, Uppsjön, Sandsjön och Prinsasjön. Uppsjön är bygdens förnämsta fågelsjö och en av de intressantaste på Höglandet och i Nässjö kommun.

Bladvassen dominerar strandzonen i stora delar av sjön och den är en värdefull miljö, vid häckning, vila och födosök, för ett flertal fascinerande fåglar. Vid Uppsjön med dess närområde på ca 500 m har, t.o.m 2016, noterats 160 fågelarter. Med den förbättrade överblick som det nya fågeltornet på västra sidan erbjöd kunde antalet observerade arter väsentligt utökas. I bladvassbältet finns för denna miljö typiska arter som bl.a: rörsångare, sävsparv, sävsångare, lövsångare och blåmes. I strandzonen ses, och framför allt hörs, ofta ex.vis: rödhake, 3-4 trastarter, 5-6 mesarter, 5-6 sångare, bofink, grönsiska, järnsparv och sv.vit flugsnappare.

Gärdsmyg sjunger vid nästan alla årstider. En vår- och försommarmorgon kan bjuda på storspovens jublande drillar, tranors och storlommars mäktiga stämmor, rördrommens dova – nästan osannolika – mistlur, vattenrallens gälla skrik och en intensiv kör från bladvassens små sångare. Skäggdoppingars och änders läten ljuder ofta. Över vass och vattenyta skymtar inte sällan vackra rovfåglar som fiskgjuse och brun kärrhök och någon gång även lärkfalk.

På senare år – 2010-talet – har även röd glada och havsörn allt oftare setts spana över området. Att från första parkett följa fiskgjusens spektakulära fisketeknik, en tät starflocks hissnande flygövningar inför nattvilan i vassen, en skarp vissling från en förbiilande kungsfiskare – eller chansen att även se den märkliga rördrommen – kan bli minnesvärda höjdpunkter från ett besök i Uppsjö-tornet.

Kvällstid, då medljuset underlättar detaljstudium av fåglarnas dräkter, är också ett bra val för besök i tornet. Under ljumma sommarnätter, fram till någon vecka in i juli, finns möjligheten att höra nattens sång och allehanda ljud från bladvassens invånare i Uppsjön. Visa hänsyn till Uppsjöns fågel- och djurliv! Perioden 15.4 – 15.7 är spec. känslig för störning.