En partipolitiskt obunden ideell förening

Föreningens styrelse

Ordförande

Etelka Huber , marknadsföring, bidragsansökan, Naturskolan

Tel: 073-096 47 95

etelka.huber@gmail.com

Vice ordförande

Nils-Erik Eriksson, guidning, personalansvar

Tel: 073-04 78 437

eriksson370862@gmail.com

Sekreterare

Alf Nilsson, guidning, Naturskolan

Tel: 072- 720 15 36

nilsson370652@telia.com

Ledamot

Bernt Filipsson

Tel: 0380-37 20 60

Ledamot

Marianne Steene, rekrytering

Tel: 070- 975 22 37

marianne_steene@hotmail.com

Ledamot

Johan Uhr, bidragsansökan, Naturskolan

Tel: 070- 315 70 99

johan.uhr45@gmail.com

Ledamot

Ted Sandstedt

Tel: 070-646 20 56

teddyson@hotmail.se

Ledamot

Per Blomkvist, naturguidning, Naturskolan

Tel: 073- 096 40 11

p.blomkvist@live.se

Ledamot

Björn Eller

Tel: 070-537 80 10

eller.bjorn@gmail.com

Suppleant

Bengt Knutsson

Tel: 072-558 54 33

bengtknutsson9@gmail.com

Suppleant

Simone Claesson, sponsring, uthyrning lokal

Tel: 072-740 00 08

simonecla@hotmail.com