Naturverkstad vid Emåns Ekomuseum


Emåns Ekomuseum i Bodafors.

Syftet med projektet är att genom framtagandet av en ”Naturverkstad” förstärka och underlätta verksamheten med naturskola samt bidra till skapandet av ett mer interaktivt och hållbart museum. Projektet ska också bidra till att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor.

I projektet ingår anlitandet av entreprenör som bygger om och utrustar lokalen till en väl fungerande naturverkstad.

Mål

Bygga om och utrusta en befintlig lokal till en naturverkstad för att kunna sprida kunskap som ligger i Emåns ekomuseums intresseområde. Projektet har också som mål att definiera tre nya målgrupper inom besöksnäringen för verksamheten.