Naturslingan

Naturslingan

Natursligan är 3 km lång. Den utgår från museet och skär genom 12 olika genuina naturtyper. Tydliga skyltar informerar om flora, trädslag, djurliv, jättegrytor, och andra sevärdheter. 
När du gått naturslingan kan det smaka gott med en kopp kaffe från museets pentry, serverad i den utvändiga paviljongen. Samtidigt kan Du njuta av museets trädgård och det brusande ljudet från den omgivande bäcken.
Informationsmaterial om de olika naturtyperna finns på svenska, engelska och tyska.
Naturslingan har i ordningställts av museet i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen.

Naturskola

Ekomuseum kompletterar verksamheten med en naturskola där besökaren kan aktiveras och studera material från Emån och dess omgivning. Detta sker i ett treårigt samverkansprojekt mellan muséet, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen. Naturskolan vid Emån ska i första hand vända sig till elever i förskolan samt låg- och mellanstadiet i Nässjö kommun, men eftersom Bodafors har ett centralt läge, med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd, kan även klasser från grannkommunerna komma att bjudas in om utrymme finns. Avsikten är att naturskoleverksamheten på sikt ska byggas ut så att den, utanför skoltid även kan omfatta andra målgrupper som exempelvis nyanvändare, personer med funktionsnedsättning och företagsgrupper. Till detta avser vi söka medel i särskilda projekt

Välkomna att boka in era klasser för besök. Ring 0380-370376 eller maila info@ekomuseum.nu

Naturskolelärare finns på plats från mitten av augusti.

Fågeltorn

Fågeltorn
Fågeltornet vid Uppsjöns västra strand.

I sitt 22 mil långa lopp från källorna till havet löper Emån som ett pärlband där flera sjöar finns uppträdda. Några av sjöarna är mycket artrika och intressanta fågellokaler. En sådan sjö är Uppsjön ca 5 km söder om Bodafors. Uppsjön ingår i Sandsjöbygdens sjösystem. Hösten 2002 uppfördes ett fågeltorn vid Uppsjöns västra strand. Informationstavla finns på tornet.

Fågelliv I Sandsjöbygdens sjösystem

Emåns smala, slingrande vattenfåra nära källområdet möter på sin väg genom Sandsjöbygden, fyra relativt grunda, vassrika sjöar - Hagasjön, Uppsjön, Sandsjön och Prinsasjön.


Uppsjön är bygdens förnämsta fågelsjö och en av de intressantaste på Höglandet och i Nässjö kommun.

Bladvassen dominerar strandzonen i stora delar av sjön och den är en värdefull miljö, vid häckning, vila och födosök, för ett flertal fascinerande fåglar. Vid Uppsjön med dess närområde på ca 500 m har,  t.o.m 2004, noterats 140 fågelarter. Med den förbättrade överblick som fågeltornet på västra sidan erbjuder kan antalet observerade arter väsentligt utökas.

I bladvassbältet finns för denna miljö typiska arter som bl.a: rörsångare, sävsparv, sävsångare, lövsångare och blåmes. I strandzonen ses, och framför allt hörs, ofta ex.vis: rödhake, 3-4 trastarter, 5-6 mesarter, 5-6 sångare, bofink, grönsiska, järnsparv och sv.vit flugsnappare. Gärdsmyg sjunger vid nästan alla årstider.

En vår- och försommarmorgon kan bjuda på storspovens jublande drillar, tranors och storlommars mäktiga stämmor, rördrommens dova - nästan osannolika - mistlur, vattenrallens gälla skrik och en intensiv kör från bladvassens små sångare. Skäggdoppingars och änders läten ljuder ofta. Över vass och vattenyta skymtar inte sällan vackra rovfåglar som fiskgjuse och brun kärrhök och någon gång även lärkfalk.

Att från första parkett följa fiskgjusens spektakulära fisketeknik, en tät starflocks hissnande flygövningar inför nattvilan i vassen - eller möjligheten att även se den märkliga rördrommen - kan bli minnesvärda höjdpunkter från ett besök i Uppsjö-tornet.

Kvällstid, då medljuset underlättar detaljstudium av fåglarnas dräkter, är också ett bra val för besök i tornet.
Under ljumma sommarnätter, fram till någon vecka in i juli, finns chansen att höra nattens sång och allehanda ljud från bladvassens invånare i Uppsjön.

Visa hänsyn till Uppsjöns fågel- och djurliv! Perioden 15.4 - 15.7 är spec. känslig för störning.