Var finns Emåns källa

Vid studiebesök hos oss frågar man ibland var Emåns källa finns. Många närboende gör anspråk på att källan finns just i deras närhet. Efter en del undersökande verksamhet svarar vi numera på följande sätt:

”När regnet faller träffar det träd, gräs, mark, sjöar o.s.v. Små rännilar blir till större som övergår i bäckar, åar och sjöar etc. Andra delar tränger ner i marken och bildar grundvatten och ännu djupare, djupvatten. Att mot den bakgrunden kunna svara var Emån börjar är inte alldeles enkelt. Därför ändrar vi numera frågan till: Var finns Emåns högst belägna sjö? Då blir svaret enklare och mer entydigt.

Enligt SMHI är Borgasjön väster om Storesjön den högst belägna sjön i Emåns avrinningsområde. Den ligger på 324,1 m ö.h. och rinner sedan ned i Storesjön som finns på 285 m höjd.

emån under ytan

Ett livsrum för människor i alla tider – ett Ekomuseum

Emån under ytan – upplevelserum

Här får du uppleva berguvens hoande och se den lilla bäckfåran som ger dig en inblick i hur elritsan kan finnas i små rännilar i våra skogar. Det som fångar ditt ögas intresse är förstås att du kan blicka in i Emån och där urskilja öringarna som nyfiket kommer fram och presenterar sig.
Har du tur kan du få se kräftornas klättrande på grenarna och att de sedan med mod i blicken kastar sig handlöst ut i Emåns vatten. Tittar du sedan upp mot himlen ser du stjärnorna lysa klart och där fångar ditt öga berguven med fångst. Samtidigt hör du ljudet av morkullan och svalornas kvitter.
Glöm inte bort att se på kungsfiskaren som sitter på en kvist och blänker som en ädelsten. Ge akt på museets egen fågel - strömstaren. På väg ut ser du grävlinghonan på väg mott sitt gryt där hungrande ungar väntar.

emån under ytan

Emån och fiskevården

Vattendragets ekologi

Som framgår av namnet, utgör Emån ett tema för museet. Med en tydlig ekologisk framtoning speglar museet det rika biologiska livet, både i själva vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av Europas artrikaste flodområden. Den rika biologiska mångfalden har också gjort att Emån numera är skyddad och har status av nationalälv.
Från källorna till havet har Emån genom tiderna haft helt avgörande betydelse för utvecklingen av flodområdets historia, kultur och indusriella utveckling. Sett över tiden har också mänsklig verksamhet haft stor påverkan på vattendragets biologiska förutsättningar. Dessa viktiga sammanhang speglar museet på olika sätt genom fasta och skiftande utställningar.

32 olika fiskarter

Totalt har Emån 32 olika fiskarter. Alla dessa kan Du på olika sätt stifta bekantskap med i museet. En del av dem har Du sett tidigare. Andra, som t.ex. malen kan vara nya för Dig. Malen är Sveriges största sötvattenfisk. Vi kan visa Dig en av Emåns största malar genom tiderna. Andra välkända Emå-fiskar är laxen och den uppvandrande havsöringen. Den beskrivs med respekt i aktade amerikanska sportfisketidskrifter där man anser att Emån är ett av världens absolut bästa havsöringsvatten.

Vid Bodafors var Emån tidigare helt utslagen genom förorening, men genom Bodafors Fiskevårdssällskaps restaureringsarbeten finns här numera ett värdefullt stationärt öringsbestånd inom en 7 km lång sträcka av vattendraget. Arbetena har också resulterat i ett självföryngrande bestånd av flodpärlmusslor. Tack vare egna fiskevårdsmetoder har sällskapet här skapat en välbesökt referensanläggning för fiskevård i strömmande vatten.
Föreläsningar och aktiviteter
Genom Emåns Ekomuseeums samverkan med Bodafors Fiskevårdssällskap kan museet nu erbjuda föreläsningar och kurser kring vatten-och fiskevård.. Allt från någon timma till heldagsaktiviteter.

Kort om Bodafors Fiskevårdssällskap

Sedan mitten av 1970-talet bedriver Bodafors Fiskevårdssällskap en betydelsefull fiskevårdsverksamhet i Emåns källflöden vid Bodafors. Föreningen har utvecklat särskilda fiskevårdsmetoder och därigenom skapat en intressant referens- och demonstrationssträcka för fiskevård i strömmande vatten. Arbetena sker i nära samverkan med fiskets myndigheter på länsplanet och för närvarande är 7 fisketillsynsmän knutna till verksamheten.
I samverkan med Länsstyrelsen gör man också fortlöpande elfisken för att följa upp resultatet av sin verksamhet. Avrapporteringen av dessa fisken sker årligen, dels till Länsstyrelsen, dels till det centrala elfiskeregistret i Örebro. Elfiskena har skett i en obruten följd sedan början av 1980-talet. Därför är denna del av Emån en av landets mest väldokumenterade miljöer när det gäller öringfiskevård. Föreningen har också som först i landet introducerat flodpärlmusslor som blivit självreproducerande.
Fiskevårdssällskapet svarar för en betydande informationsverksamhet. Med Emån och Emåns Ekomuseum som bas gästas man av skolor,institutioner, myndigheter, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar,skogsbolag, och sportfiskeklubbar etc.
Föreningens verksamhet har uppmärksammats med flera olika utmärkelser bl.a. från Världsnaturfonden och Emåförbundet.

emån under ytan