Om museet > Smedjan

Historik

Mestadels av texten är hämtad ur ”Dokumentation av Bodafors Möbelfabrik A-fabriken. ”Dokumentationen är utförd av Jönköpings läns museum, rapport nr 12 1984

Smedja och mekanisk verkstad från 1800-talets andra hälft. Byggnaden flyttades till platsen 1919. Smedjan kommer från Strömsfors smedja. Den uppfördes omkring 1880 av Alfred Hägg bror till Axel Hägg. Han sålde smedja och mekanisk verkstad till bröderna Zeinwoldt. 1915-1916 påbörjades kraftverksbyggnationen vid Strömslund och då revs Strömsfors smedja. Maskiner och övrig utrustning flyttades till sin nuvarande plats vid Emåns Ekomuseum.

I grovsmedjan tillverkades allt smide. Hästarna skoddes här, och järnband tillverkades till vagnshjulen. I mekaniska verkstaden gjordes finarbetet; maskiner, delar till maskiner, verktyg, beslag till möbler. I ovanvåningen förvarades skruvar och muttrar, lagrade i fack. Ovanför smedjan förvarades järnmaterial och plåt.Smederna skötte värmesystemet inom fabriksområdet. Det var element och flensrör som skulle underhållas och ses till.

Huset är uppfört i 1 ½ våning av trä och står på sockel av huggen sten. Fasaden är klädd i beigemålad locklistpanel, och taket är täckt med korrugerad plåt. Fönstren är spröjsade i många rutor och har bruna omfattningar.

Smedjan för i tiden
Smedjan för i tiden

Smedjan och smedjebutiken är öppen måndagar och fredagar

Måndag kl. 07.00 - 16.00 och fredag kl. 07 - 14.00
Telefon: Lars-Göran Larsson 0380 -37 00 54 Mobil: 073-915 99 83

Vår konstsmed heter Lars-Göran Larsson. Han delar sin arbetstid med att arbeta på dagis och i smedjan.

Intresset för smide vaknade när han fick i uppdrag att göra en modell av en spiksmedja åt museet. För att göra modellen så läste Lars-Göran allt han kom över. För att ytterligare tränga in i yrket så grävde han en grop utanför hemmet i Bodafors och där han satte igång med hjälp av boken "Smid själv".
Därefter var det dags att gå vidare med att han gick en kurs i smide i Sveg Och därefter var det dags att vara smedlärling hos David i Gripenberg. - Jag lärde mig massor av David. Vi var på samma våglängd och hade samma formspråk.
"Konstnärlighet och kreativitet är smedens honnörsord"
Lars-Göran använder bara gammal teknik och nitar eller väller sina alster. Han är mån om den konstnärliga integriteten. Visst kan han tillverka en ersättningsdetalj eller förlaga och visst kan man komma med önskemål - men den slutgiltiga formen - den vill han bestämma.Förutom smedyrket har Lars-Göran ytterligare en konstnärlig ådra. Han ingår i folkmusikgruppen Vungi Drängar. Han skriver och framför musik i gruppen. Tidigare målade han mycket och har provat att arbeta i många sorters material.
Smedjan var mekanisk verkstad för AB Svenska Möbelfabrikerna. Ursprungligen kommer smedjan från Strömslunds smedja som har legat några kilometer uppströms Emån. När möbelfabriken växte så beslöts det att flytta smedjan hit till dess nuvarande plats.

Emånmuseum konstsmed Lars-Göran Larsson
Konstsmed Lars-Göran Larsson