Huvudsponsor

Lena Ek – tidigare miljöminister- är numera ordförande för SÖDRA-koncernen som är huvudsponsor för vårt museum. Hör redogör hon för hur SÖDRA ser på vatten- och miljöfrågorna och samarbetet med vårt museum.

Södra och vattenfrågorna

I vår butik har vi ett arrangemang där besökaren, genom att trycka på olika knappar, kan få veta hur olika yrkeskategorier i ledande ställning ser på miljöfrågorna i sitt arbete. Ordförande för vår huvudsponsor Södra, har formulerat det på följande sätt:

”Jag heter Lena Ek, och är ordförande i Södra Skogsägarna, en ekonomiskt kooperativ förening med 50 000 medlemmar och 3 500 anställda.

Södra har alltid tyckt att vattenfrågorna är väldigt viktiga. Vattnet påverkar oss alla. Det är för många en naturlig del av vardagen och det vill man värna om. Därför arbetar Södra aktivt med att minska negativ påverkan på våra sjöar och vattendrag. Det gör vi bl.a genom att öka kunskapen om skogsbruk och vattenhänsyn hos våra medlemmar, anställda, entreprenörer och maskinförare.

Därför har Emån och Emåns Ekomuseum alltid varit en naturlig samarbetspartner för Södra sedan 90-talet. Det är för att Emåns Ekomuseum är ett levande och inspirerande vattenmuseum där man kan mötas och lära sig saker. Här var också Södras första skogs-och vattenslinga 2011. Vi delar glädjen över Emåns vattenmiljöer och Emåns Ekomuseum som kulturbärare.”

NAV – en del av Nässjö kommun

Nässjö Affärsverk AB drivs som aktiebolag sedan 1993 och är ett helägt bolag till Nässjö kommun. Vi är en naturlig del i kommunens arbete för att bli framgångsrik och attraktiv på det småländska höglandet.

NAV-koncernen har ett drygt 100-tal medarbetare och vi arbetar alla för att säkerställa god service och komfort till företag och invånare i Nässjö kommun. Vi är stolta över att vi varje dag ser till att samhället fungerar och över de insatser vi gör för allas vår miljö. Vi omsätter ca 280 Mkr.

Nässjö Affärsverk tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för att kommunens gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck. På uppdrag av Nässjö kommun skottar vi snö, sköter gatubelysning, trafikljus, parker och grönområden. Stort som smått för att Nässjö ska vara en trevlig kommun att leva och bo i.

Våra kärnvärden – serviceinriktade – effektiva – långsiktiga – framåtriktade

Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle. Vårt engagemang för miljön är en naturlig del av vårt arbete. Vi jobbar med många projekt, som bidrar till att vi tillsammans ska minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

 

 

 

Om Emz2 Service AB.

Emz2 Service AB är ett allserviceföretag med inriktning mot industriportar och dockningar. Vi jobbar även med garageportar direkt mot privatpersoner.

Vår servicetekniker Martin har mer än 10 års erfarenhet av reparationer, installationer och service av portar och dockningar! (vädertätning och bryggor). Vi har en gedigen erfarenhet av hydrauliska applikationer och elektronik.

Emz2 Service AB:s mål är att alltid ha kundens bästa i fokus!

Arbetsmiljö i fokus hos Emz2 Service AB!

Emz2 Service AB värnar om en sund arbetsmiljö och jobbar därför kontinuerligt med dessa frågor.

Miljöpolicy hos Emz2 Service AB

Emz2 Service AB:s mål är att vi jobbar för en sund miljö och alltid strävar efter miljövänliga alternativ.

Emz2 Service AB säljer och monterar samt servar och reparerar:

 • Takskjutportar
 • Snabbrullportar
 • Vikportar
 • Slagportar
 • Termoportar
 • Skjutportar
 • Säkerhetsdörrar
 • Branddörrar
 • Dockningar och vädertätningar
 • Bryggor
 • Garageportar