Huvudsponsor

Lena Ek – tidigare miljöminister- är numera ordförande för SÖDRA-koncernen som är huvudsponsor för vårt museum. Hör redogör hon för hur SÖDRA ser på vatten- och miljöfrågorna och samarbetet med vårt museum.

Södra och vattenfrågorna

I vår butik har vi ett arrangemang där besökaren, genom att trycka på olika knappar, kan få veta hur olika yrkeskategorier i ledande ställning ser på miljöfrågorna i sitt arbete. Ordförande för vår huvudsponsor Södra, har formulerat det på följande sätt:

”Jag heter Lena Ek, och är ordförande i Södra Skogsägarna, en ekonomiskt kooperativ förening med 50 000 medlemmar och 3 500 anställda.

Södra har alltid tyckt att vattenfrågorna är väldigt viktiga. Vattnet påverkar oss alla. Det är för många en naturlig del av vardagen och det vill man värna om. Därför arbetar Södra aktivt med att minska negativ påverkan på våra sjöar och vattendrag. Det gör vi bl.a genom att öka kunskapen om skogsbruk och vattenhänsyn hos våra medlemmar, anställda, entreprenörer och maskinförare.

Därför har Emån och Emåns Ekomuseum alltid varit en naturlig samarbetspartner för Södra sedan 90-talet. Det är för att Emåns Ekomuseum är ett levande och inspirerande vattenmuseum där man kan mötas och lära sig saker. Här var också Södras första skogs-och vattenslinga 2011. Vi delar glädjen över Emåns vattenmiljöer och Emåns Ekomuseum som kulturbärare.”