Sponsorer sökes

Du/ni som är intresserade av att sponsra Naturskolan vid Emån är välkomna att kontakta oss.
0380-370 376, emans.ekomuseum@gmail.com.

   Sponsorer

 

 


 

 

 

 

 

Samverkanspartners

 

 

  

 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.