Emåns Ekomuseum Nässjö kommuns enda brunvita besöksmål

Pärla på Småländska Höglandet

Vid Emåns källa!

kvarnen och fontänen
Kvarnen och vattenfontän

Upplev vattnets mystik och dynamik

Ett förstklassigt besöksmål i Bodafors. Det enda brunvita besöksmålet i Nässjö kommun. Anläggningen är öppen året runt för bokningar.

Årets utställning: Naturens läckerheter. Bär, svampar, honung, fiskar, vilt och läkeväxter är exempel på NATURENS GRATISTJÄNSTER. I ett historiskt perspektiv visar utställningen hur vi kan ta till vara på dessa rikedomar, men också att vi har ett stort ansvar, att förvalta dem inför framtiden.

Emåns Ekomuseum är riktad till alla åldersgrupper. Barnen har fått en särskild vattenanläggning där de kan upptäcka vattnets kvalitéer. På innergården finns därför en anläggning för vattenexperiment. 

En fantastisk naturslinga på 3 km finns i anslutning till Ekomuséet. Här finns informativa informationstavlor som beskriver såväl växt- som fågelliv från de 12 genuina naturtyperna som slingan sträcker sig igenom. Den slingrar sig vackert utmed Emån. Emån är ett av Europas artrikaste flodområden och klassas numera som nationalälv.

Anläggningen består av flera byggnader som Kvarnen, Stallet, Smedjan som har sitt ursprung från bland annat företaget Svenska möbel. Ett på sin tid internationellt erkänt företag i möbelbranschen.
En konstsmed har sin verksamhet i Smedjan. Emåns Ekomuseum är beläget nära Emåns källa. Här finns även en ekologisk butik. Det säljs bland annat kläder av bambu, smycken av en silversmed som bor och verkar i Bodafors, stenar, böcker och alster från konstsmeden som arbetar i vår smedja. 

  • Museum & Utställningar
  • Vattenupplevelser
  • Smedja & Konstsmed
  • Naturstig i 12 unika naturmiljöer
  • Konferens/sammanträde i kulturhistorisk miljö
  • Ekologisk butik

Vår huvudsponsor Södra Skogsägarna