Tema

För att boka in er klass kontakta oss på emans.ekomuseum@gmail.com. Besöket är kostnadsfritt för besökare från Nässjö kommun övriga kan begära kostnadsförslag.

Sagotema

Detta tema handlar om att lära oss visa respekt för naturen och hur vi håller oss säkra när vi färdas i den. Vi utgår från två informationskällor, traditionella sagor och väsen samt allemansrätten.

Vi går en promenad i skogen på ca 1-2 km där eleverna kopplar ihop dåtidens budskap från sagorna med dagens principer enligt allemansrätten med hjälp av improvisationsteater.

Vintertema:

Det centrala i vårt vintertema är elden, en plats att samlas kring för att fika medhavd matsäck. Beroende på åldersgrupp så anpassas aktiviteterna kring elden.

Förskola och lågstadie: Hur gör djur på vintern? Vi lär oss om hur vi människor, fåglar, andra däggdjur gör för att hålla sig varma på vintern. Kring elden bakar vi kakor till fåglarna som barnen får ta med sig, och för att att hålla värmen uppe gör vi olika rörelselekar med kopplingar till hur djur övervintrar.

Tid: ca 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Anpassningsbart

Period: November till Mars.

Liv i vatten:

Med håven i högsta hugg upptäcker vi vad som gömmer sig under ytan. Vi artbestämmer sedan våra fynd och får lära oss att känna igen insekter, spindlar och hur en näringskedja fungerar.

Tid: ca 1 timme

Ålder: från 4 år och uppåt.

Period: Mars till November

Övrigt:

Faciliteter: det finns möjligheter att grilla på platsen, ta med egen mat eller fika. Tak över huvudet finns vid regnigt väder. Toalett och vatten finns.

Transport: Det går att ta sig till Emåns Ekomuseum med tåg till bodafors och gå den sista 2 km. Eller med buss till hållplats: planera din resrutt på – link till hemsidan-

Förlänga besöket: Det finns också möjlighet att få en visning i Emåns Ekomuseum.

Naturskolepedagog

Vår naturskolepedagog Jenny Carlsson har bott 5 år i England där hon jobbat med rastaktiviteter i skolor. 2014 flyttade hon hem till Sverige för att läsa humanekologi, och bor nu i Värnamo. Oftast hittar vi henne i skogen med vandringsryggsäcken packad eller på en klättervägg.

Om projektet:

Emåns Ekomuseum kompletterar verksamheten med en naturskola. Detta sker i ett treårigt samverkansprojekt mellan muséet, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen.

Naturskolan vid Emån vänder sig i första hand till elever i förskolan samt grundskolan i Nässjö kommun. Bodafors har ett centralt läge, med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd, vilket betyder att även klasser från grannkommunerna kommer att bjudas in när utrymme finns.

Avsikten är att naturskoleverksamheten ska byggas ut så att utanför skoltid även kan omfatta andra målgrupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning, nyanlända och företagsgrupper. Till detta avser vi söka medel i särskilda projekt.

Kontakt

För info och bokning:
070-6727525, 0380-370 376
emans.ekomuseum@gmail.com

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-torsdag kl 8.30 -16.00, fredag 8.30 – 12.00.

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.