Liv i vatten:

Med håven i högsta hugg upptäcker vi vad som gömmer sig under ytan. Vi artbestämmer sedan våra fynd och får lära oss att känna igen insekter, spindlar och hur en näringskedja fungerar.

Tid: ca 1 timme

Ålder: från 4 år och uppåt.

Period: April till November

Vattenparaply, foto Jozef Varga

Vattendetektiven H20

Följ med vattendetektiven H2O och lös vattnets mysterium kring Emån. Vi går ca 2 km och stannar på olika stationer längs vägen där vi lär oss om kretslopp, hållbar vattenanvändning, och densitet.

Tid: ca 2 timmar

Ålder: Förskola och lågstadium.

Period: April & Maj

Vid elden , foto Jenny Carlsson

Historisk matlagning

Med hjälp av en berättarstund kring elden drar vi tillbaka klockan till hur det var förr i tiden. Vi lär oss om och diskutera dåtidens vetenskapliga uppfattningar och natursyn innan vi drar igång den populära eldtävling. Vi avslutar med att baka (och äta) vårt egna bröd samtidigt som vi reflektera över hur lång tid det tog att göra alla moment som krävdes förr i tiden. Varje moment är direkt kopplat till läroplanen för mellanstadiet men går att anpassa till både låg och högstadie.

Tid: ca 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Mellanstadie

Period: November till Mars/April.

Över bron

Sagotema

Detta tema handlar om att lära oss visa respekt för naturen och hur vi håller oss säkra när vi färdas i den. Vi utgår från två informationskällor, traditionella sagor och väsen samt allemansrätten.

Vi går en promenad i skogen på ca 1-2 km där eleverna kopplar ihop dåtidens budskap från sagorna med dagens principer enligt allemansrätten med hjälp av improvisationsteater.

 

Tid: ca 1 timme

Ålder: låg och mellanstadie

Period: Hela året

 

Vintertema:

Det centrala i vårt vintertema är elden, en plats att samlas kring för att fika medhavd matsäck. Beroende på åldersgrupp så anpassas aktiviteterna kring elden.

Förskola och lågstadie: Hur gör djur på vintern? Vi lär oss om hur vi människor, fåglar, andra däggdjur gör för att hålla sig varma på vintern. Kring elden bakar vi kakor till fåglarna som barnen får ta med sig, och för att att hålla värmen uppe gör vi olika rörelselekar med kopplingar till hur djur övervintrar.

Tid: ca 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Anpassningsbart

Period: November till Mars.

 

Svenska som andra språk

Vi befäster våra kunskaper, och över på alfabetet, rimord och att skriva med hela kroppen.

Tid: ca 1 timmar

Ålder: Anpassningsbart

Period: Mars till Oktober

 

Naturskolepedagog

Från och med hösten 2019 är det Alma Bågefalk som har tagit över rollen som naturskolepedagog hos oss. Att inspirera till hållbar utveckling genom att förmedla gemenskap, nyfikenhet, kunskap och känsla för naturen är något som Alma brinner för och ser som livsnödvändigt i vår tid. Att driva naturskola är en gammal dröm som nu gått i uppfyllelse!

Tidigare har Alma arbetat som gymnasielärare i friluftsliv och som utomhuspedagog på en förskola. Hon är utbildad vägledare i naturligt friluftsliv och har även studerat utomhuspedagogik, naturguidning, äventyrspedagogik, ekofilosofi, ekologi, självhushållning och genuspedagogik m.m.

Om projektet:

Emåns Ekomuseum kompletterar verksamheten med en naturskola. Detta sker i ett treårigt samverkansprojekt mellan muséet, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen.

Naturskolan vid Emån vänder sig i första hand till elever i förskolan samt grundskolan i Nässjö kommun. Bodafors har ett centralt läge, med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd, vilket betyder att även klasser från grannkommunerna kommer att bjudas in när utrymme finns.

Avsikten är att naturskoleverksamheten ska byggas ut så att utanför skoltid även kan omfatta andra målgrupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning, nyanlända och företagsgrupper. Till detta avser vi söka medel i särskilda projekt.

Kontakt

För info och bokning:
0380-370 376
emans.ekomuseum@gmail.com

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-fredag kl.09-14, onsdag stängt

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.