Naturens läckerheter

Bär, svampar, honung, fiskar, vilt, och läkeväxter är exempel på NATURENS GRATISTJÄNSTER – naturens ekosystemtjänster. I ett historiskt perspektiv visar utställningen hur vi kan ta vara på dessa rikedomar, men också att vi har ett stort ansvar, att förvalta dem inför framtiden.

Naturens läckerheter - profilbild