Vi är en partipolitiskt obunden ideell förening. Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa  avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Föreningens styrelse

Ordförande

Maj-Inger Johansson 070-639 22 33

Vice ordförande

Per Blomqvist 073-096 40 11

Sekreterare

Alf Nilsson 072-720 15 36

Adjungerad kassör

Åke Persson 070-563 20 94

Personalansvarig

Marianne Steene 070-975 22 37

Utställningssamordnare

Annika Pettersson 073-093 06 22

Ledamot

Björn Eller 070-537 80 10

Ledamot

Johan Uhr 070-315 70 99

Ledamot

Camilla Pettersson 070-371 60 70

Fastighetsansvarig arbetsledare

Vakant

Suppleant

Monica Berggren 070-338 96 00