Föreningens styrelse

Vice ordförande Nils-Erik Eriksson och ordförande Etelka Huber, foto Nicole Erkensten

Ordförande

Etelka Huber , marknadsföring, bidragsansökan, Naturskolan

Tel: 073-096 47 95

etelka.huber@gmail.com

Vice ordförande

Nils-Erik Eriksson, guidning, personalansvar

Tel: 073-04 78 437

eriksson370862@gmail.com

Sekreterare

Marianne Steene, rekrytering

Tel: 070- 975 22 37

marianne_steene@hotmail.com

Ledamot

Bernt Filipsson

Tel: 0380-37 20 60

Ledamot

Alf Nilsson, guidning, Naturskolan

Tel: 072- 720 15 36

nilsson370652@telia.com

Ledamot

Johan Uhr, bidragsansökan, Naturskolan

Tel: 070- 315 70 99

johan.uhr45@gmail.com

Ledamot

Camilla Petersson

Ledamot

Per Blomkvist, naturguidning, Naturskolan

Tel: 073- 096 40 11

p.blomkvist@live.se

Ledamot

Björn Eller

Tel: 070-537 80 10

eller.bjorn@gmail.com

Ledamot

Annica Petersson

Suppleant

Monica Berggren

 

 

Vi är en partipolitiskt obunden ideell förening. Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa  avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.