Naturskolan vid Emån

Nu är samverkansprojektet mellan Emåns Ekomuseum, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen finansierat med LONA-bidrag avslutat.

Emåns Ekomuseum vill gärna fortsätta och väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. Vi har särskild fokus på livet i och kring vatten. Därför tycker vi att en naturskola vid muséet lämpligen bör börja med att knyta an till känslan för och kunskap om naturen.

Läs mer

Vi vill också fokusera på integration och handikappanpassning. Skolklasserna får ju ett allt större inslag av barn från andra kulturer, men en del av naturskolans verksamhet bör också vända sig till vuxna svenskar från olika länder. Naturen är en fantastisk väg till att förena och skapa möten mellan människor. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Naturen kan upplevas som otäck, en plats för kriminalitet och farliga djur. Vi ser en möjlighet att erbjuda positiva naturmöten där man även lär sig svenska språket och integreras med andra svenska medborgare. I naturen kan invandrare också hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld. En naturskola är alltså snarare en verksamhet än en lokal eller plats. Mottot är att ”lära in ute”. I Sverige finns ca 100 naturskolor, men bara tre i Jönköpings län och ingen på Höglandet. Emåns Ekomuseum i Bodafors har ett centralt läge med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd. Naturskolan vid Emån vill med utomhusinlärning som verktyg kunna stärka undervisningen i en rad skolämnen, bidra till integrationen mellan nyanlända och svenskar, fortbilda lärare i utomhuspedagogik och hållbar utveckling, träna entreprenörskap samt erbjuda företagsgrupper övningar i samverkan och grunderna för ekologisk hållbarhet.

 

Kontakt

För ytterligare information och bokning

 

info@ekomuseum.nu

073-257 65 64

Emåns Ekomuseum är bemannat med personal måndag-fredag          kl. 07-16 

Följ naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.