Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa  avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi.

Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Vi är ett de få museer som verkligen tagit ett sådant helhetsgrepp. Värdet av detta märker vi av särskilt tydligt genom det stora antalet besök som vi har. Här finns flera olika intressegrupper företrädda. Museet har en särkilt viktig uppgift när det t.ex. gäller att förmedla kunskap till barn, ungdomar och andra besökande från skolans värld.